אנו חיים היום בעידן שבו לתקשורת ההמונים יש משמעות גדולה עבור אירגונים ציבוריים, פוליטיים ומסחריים

המידע התקשורתי זורם בערוצים רבים במקביל ולכן יש צורך בחברה שתעקוב אחר עיתונים, אתרי אינטרנט, ערוצי רדיו וטלוויזיה. חברה שמספקת את המידע החיוני ללקוח בזמן אמת מאפשרת לאירגון להגיב בזמן לביקורת וגם להתעדכן בפעילות מתחריו.

לעיתים ייתכן מצב שבו כמות גדולה של כתבות ואיזכורים באמצעי התקשורת השונים מקשים על מקבלי ההחלטות לראות כיצד מצטייר האירגון במדיה בהשוואה למתחריו. קושי זה ניתן לפיתרון באמצעות סקירה השוואתית (content analysis) שמוגשת ללקוח מדי שבוע או מדי חודש.

הסקירה מראה את היקף החשיפה של אירגונו, מחלקת את כל האיזכורים לקטגוריות "חיובי", "שלילי", "נייטרלי" ומספקת סיכום מילולי על פעילות האירגון ומתחריו. בעזרתה, מקבלי ההחלטות יכולים לבנות תמונה תקשורתית ברורה יותר.